مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید رحمت الله
نام خانوادگی:افتخاری
شهرت:افتخاری
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، کلام

زندگی نامه

بنده سید رحمت الله افتخاری از سال 1360 وارد حوزه علمیه شدم و به درسهای حوزوی شروع نمودم و تا سال 1365 به پایه چهارم رسیدم. در سال 1365 هیاتی از طرف مرکز جهانی به پاکستان آمده و از طلاب دو مدرسه امام صادق (ع) و دارالعلم جعفری امتحان گرفتند و از میان تقریبا صد و چهل نفر ما پنج نفر پذیرفته شدیم و از اول سال 1366 وارد حوزه علمیه قم شدم که تا سال 1370 در مدرسه مبارکه حجتیه حجره داشتم. از سال 1370 که ازدواج کردم رفتم در منزل. در این مدت بنده از سال 68 و 69 حدود 50 واحد علوم سیاسی خواندم که آن زمان هنوز دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام رسمی نشده بود و وقتی رسمی شد، بنده به خاطر نداشتن دیپلم نتوانستم ادامه بدهم اما از سال 1370 که اولین گروههای تخصصی کلام و تفسیر تشکیل یافت بنده وارد رشته تخصصی کلام شدم و تا سال 1374 این دوره را گذراندم و در سال 1377 در رشته ادبیات و علوم انسانی دیپلم گرفتم و از سال 1372 تا به حال در درسهای فقه و اصول حوزه شرکت می کنم. حدود 5 سال درس آیت الله فاضل (ره) شرکت کردم، حدود دو سال در درس آیت الله مکارم شرکت کردم، حدود این سیزده چهارده سال در درس آیت الله وحید شرکت کرده ام و از اولین سال که مرکز مطالعات حوزه تشکیل یافت بنده با این مرکز همکاری داشتم تا سال 1384 و در این مدت بیش از صدها تحقیق که بیشتر شکل پاسخ به سوالات داشته انجام دادم و چندین مقاله ای هم نوشته ام که برخی از آنها به چاپ رسیده است که در مجله زمزم معارف که از طرف مدرسه حجتیه منتشر می شود چاپ شده و حدود سه تا تقدیرنامه در موضوعات متنوع از طرف مدرسه حجتیه دریافت نمودم و اولین مقاله تحقیقی که به چاپ رسیده است در سال 1377 از طرف مرکز جهانی در چهار جلد که مجموعه مقالات را به چاپ رسانده است. مقاله بنده آنجا به چاپ رسیده است و بنده پایان نامه ای در موضوع سیر تاریخی مکتب اشعری نوشته ام که سال گذشته برای دفاع تحویل داده بودم و به نوبت گذشته که همین روزها انشاءالله دفاع می کنم.